top of page

Online Logopedie

Online onderwijs
Online socialiseren

Online Logopedie

Online logopedie is inmiddels niet meer weg te denken!

Het wordt volledig door de zorg ondersteund om 

de lange wachtlijsten voor logopedie in Nederland te verkorten

en daardoor wordt het ook volledig vergoed.

 

Online logopedie is voor kinderen en volwassenen in heel Nederland

en in het buitenland. 

Er is zelfs al onderzoek naar gedaan door hoogleraar Ellen 

en uit haar studie blijkt dat het juist enorm effectief is om kinderen 

in de thuissituatie logopedie te geven en ouders intensief hierbij te betrekken op tijden en dagen dat het voor iedereen uit komt!

Online logopedie is namelijk enorm flexibel en veel makkelijker 

voor mensen om in te plannen. Het kan op het einde van de dag,

in de avond en in het weekend.

Al in 2009 zag ik hiervoor kansen, en volgde ik mijn eerste training

bij Tinley om Online Logopedie te geven. Dit was toen nog behoorlijk vernieuwend maar een aantal jaar later volgde de volwassenen voor adem, stemtraining

en presentatietraining. 

Toen kwam de lockdown en heb ik twee jaar volledig een online praktijk gehad. 

Hierbij ondersteunde ik ook praktijken uit de Veluwe en Den Haag.. 

Er zijn daar namelijk wachtlijsten van 5 tot 7 jaar!

Kun je voorstellen dat een stotterend kindje in groep 2

wordt aangemeld en dat er pas plaats is in groep 7.. 

Schrijnend en voor mij belangrijk dat ook deze kinderen opgevangen 

en ondersteund kunnen worden. 

MODERNE TECHNIESCHE TOOLS!

De laatste jaren zijn bijna alle lopopedische testen en programma's 

omgezet in digitale versies waardoor ook online logopedie voldoet 

aan de kwaliteitsstandaarden. 

Kinderen en Volwassen!

Zoals je al leest is online logopedie voor kinderen en volwassenen. 

Bij kinderen houden we de 5 jaar aan, tenzij ouders enorm betrokken zijn

en actief mee oefenen dan kan het ook al jonger. 

Bij volwassenen komt adem, stem, hyperventilatie en longcovid veel voor.

Een andere belangrijke doelgroep is afasietherapie. 

Meestal zetten we online afasietherapie in

als mensen al een traject bij een instelling hebben gehad  

en dit thuis zo kunnen voortzetten. 

We maken hierbij gebruik van het afasieprogramma

dat ook revalidatiecentra en afasiecentra gebruiken!

Typen op de computer

Online Logopedie Programma's

We gebruiken online stem, spraak en taalprogramma's

die door de verzekering zijn goed gekeurd voor de zorg,

voor online logopedie.  

  • Voicebuddy voor ademhaling en stem.

  • LogoArt Thuis, voor spraak en taalontwikkeling.

  • Afasietherapie van Logoclicks

  • voor afasie en dysartrie.

  • flow_speech
  • LinkedIn
  • Facebook
bottom of page