top of page
image.jpg

Logopedie & Afasie

Alle behandelingen worden 100% vergoed uit de basisverzekering.

Een verwijzing van een specialist of huisarts is verplicht in deze praktijk.

Logopedie Kinderen

Logopedie bij spraak en taalproblemen, articulatie, mondgewoontes, slikproblemen, 

adem of stemproblemen.

Coaching

Coaching is de rode draad door de behandelingen heen. 

Bij ademklachten, hyperventilatie, stemklachten en ook samen met de ouders van kinderen. 

Hiervoor hebben we een speciale coachingsopleiding afgerond.

Logopedie Volwassenen

Ademklachten, hyperventilatie, hoge ademhaling, gespannen ademhaling, longklachten, slikklachten. Stemklachten bij spreken en zingen. Specifiek voor mensen met een spreekberoep. 

Ademtherapie

Naast logopedie,

heb ik drie aanvullende opleidingen voor ademtherapie gevolgd. 

De kracht van ademhaling is voor mij van onschatbare waarde en geef dit met veel plezier in de logopediepraktijk.

Afasietherapie

De praktijk is gespecialiseerd in hersenletsel, therapie bij afasie op het gebied van spraak en taal. 

Mindfulness

Mindfulness in de logopedie passen we toe bij adem en stemklachten. 

Het doel hiervan is een ontspannen buikademhaling en ontspannen stemgeving.

bottom of page