top of page

Leuke Links

Informatie over logopedie,
ontwikkeling

spraak en taal
 

 

Heeft mijn kind logopedie nodig?

Kind en Taal

De taalvaardigheid van kinderen groeit enorm tijdens de normale ontwikkeling.

En dat in maar vijf jaar! 

Taal is complex en begint met de non-verbale communicatie, een boodschap overbrengen door middel van klanken, bewegingen, blikrichting, mimiek en gebaren.

Een snelle scan voor de taalontwikkeling van uw kind:

SNEL test (kindentaal.nl)

Stem is emotie, trilling en beweging. 

Onze stem is een belangrijk instrument 

waarmee we mensen kunnen geruststellen,

inspireren en aanmoedigen!

 

Soms gaat het ook wel eens even mis, 

dan trilt de stem even niet zo lekker

 en treden en er stemklachten op. 

 

Voor mensen die veel spreken in hun beroep

 kan dit een probleem worden en kan spreken en werken vermoeiend worden. Denk aan leerkrachten en trainers.

 

Ongeveer 7 op de 1000 huisartsbezoeken

 zouden in verband met stemklachten plaatsvinden.

 Hiermee zijn stemklachten dus een relatief veelvoorkomende kwaal. 

 

Stemklachten hebben een grote invloed

 op de kwaliteit van leven. 

7,2% van de beroepspopulatie 

en 20% van het onderwijzend personeel 

zou een of meerdere dagen per jaar ziekteverzuim

hebben vanwege stemklachten (Eekhof et al., 2016).

 

 

Hoe kan logopedie hierbij helpen? 

 

De behandelingen zijn gericht op 

een ontspannen adem- stemkoppeling waarbij we 

een dozijn aan oefeningen inzetten op 

het gebied van adem, stem, ontspanning

 en lichaamshouding!

 

 

 

 

NT2 logopedie praktijk Flow Speech.jpg

NT2
Verstaanbaar
Nederlands

NT2 daar werken we mee!

Al jaren werk ik voor een bureau dat artsen uit het buitenland in Nederland naar werk begeleidt. 

Daarbij is verstaanbaar Nederlands praten erg belangrijk! 

Ik doe dit ook ook voor gemeentes, bedrijven

en particulieren. 

NT2, het leren van Nederlands als tweede taal

valt niet onder zorg bij de zorgverzekeringen

en we hanteren hiervoor een particulier tarief.

Particulier Tarief

Voor kinderen €45 per 45 minuten.

Voor Volwassenen €60 per uur.

Leven in een wereld met woorden

Wat is een TOS?

 

Vaak merken we dat ouders schrikken

wanneer ze horen van een TOS.

 

Het is belangrijk dat het bij een TOS gaat

om kinderen met een normale intelligentie. 

De taalontwikkeling verloopt alleen anders

en het is belangrijk dit op tijd te ondersteunen. 

Dit op tijd erkennen en ondersteunen

noemen we vroegsignalering. 

 

Als logopedist zijn we hierin getraind

en volgen meerdere keren per jaar

speciale bijscholingen hiervoor.

De wachtlijsten bij Kentalis zijn lang,

vaak een half jaar tot een jaar.

Daarom vinden we het zo belangrijk

om op tijd te signaleren. 

Signaleren betekent niet hetzelde als 'stickers' plakken.... 

Vaak horen we dat ouders het kind geen stempel wil geven. 

Echter als ze eenmaal kennis hebben gemaakt

met de trajecten van Kentalis zijn ouders vaak enorm enthousiast.

 

Kentalis is echt ondersteunend,

ouders voelen zich gehoord en begrepen

en er worden duidelijke adviezen naar de omgeving gegeven. 

Voor Ouders:

Ken je de TOS Check App al?

TOS-CHECK APP – TOS in beeld

TOS Hulpwaaier:

Hulpwaaier TOS | 9789491806988 | Jet Isarin | Boeken | bol

  • flow_speech
  • LinkedIn
  • Facebook
bottom of page