top of page

Gedragsregels Logopediepraktijk

U mag van ons verwachten dat wij uw hulpvraag

of die van uw kind correct behandelen.

 

Wij verwachten van u dat u de logopedist daarvoor de kans geeft,

door ze rustig en respectvol te woord te staan en

geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten

of andere mensen in het pand.

 

Dit geldt tijdens de behandeling maar ook

aan de telefoon, electronisch berichtenverkeer

 en tijdens een huisbezoek.

 

De onderstaande afspraken zijn van kracht binnen de praktijk

en gelden voor zowel cliënten als ouders of begeleiders:

 

• Wij gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.

 

• Wij tolereren geen intimiderend gedrag in 

welke vorm dan ook; 

discriminatie, agressie, woede, vijandigheid,

bedrijging, ook schriftelijk,

geweld en ongewenst seksueel intimiderend gedrag. 

 

Indien hiervan sprake is zullen we u verwijzen

naar de gedragsregels op de site en een melding maken

in het EPD systeem, bij de verwijzer, specialist, 

huisarts, interne begeleider, samenwerkende instanties, 

gemeente of politie. 

Uw behandeling wordt direct beindigd

of u wordt doorverwezen naar

een andere behandelaar, specialist of huisarts.

• Mensen zonder afspraak mogen niet de praktijk betreden.

• Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs

krijgen geen toegang tot de praktijk.

• Respecteer de privacy van onze cliënten en maak geen foto’s of filmpjes.

• Zet uw telefoon op stil.

• Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan in de praktijk.

• De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, ongevallen, verlies of diefstal.

Indien u minder mobiel bent, gebruik de lift in het pand! 

U, als ouder bent verantwoordelijk voor uw kind in het pand.

Wij adviseren u de hand van uw kind goed vast te houden bij het

gebruik maken van de trap 

of gebruik te maken van de lift in het pand.

bottom of page